« Regionshospitalet Viborg | Main | Speciallæge Michael Sørensen »
mandag
mar102014

Seksualitet og inkontinens - Parterapi og sexologisk rådgivning

Din seksualitet er en væsentlig del af din personlighed. Hvis du har et problem med inkontinens, kan det give dig seksuelle udfordringer Nogle kan selv løse disse, andre skal have hjælp fra en professionel fagperson.

Lidt baggrund

I min funktion som kontinenssygeplejerske møder jeg ofte personer med inkontinens og de problemer, der deraf følger. Min vigtigste funktion er at udrede og komme med konstruktive løsningsforslag tilpasset den enkeltes problem.

Ofte er der problemer af seksuel karakter, og min uddannelse som sexolog giver mig mulighed for at spørge grundigt ind og bidrage med hensigtsmæssige løsningsforslag.

Mange af de personer med inkontinens, som jeg har kontakt med i min hverdag, fortæller de undgår at lægge op til sex. At de føler sig mindre attraktive. At de trækker sig fra sociale aktiviteter. At de som enlige har svært ved at finde en partner. At de føler sig ramt på selvværdet.


Samtidig er der et stort savn efter fortrolighed, intimitet, nærhed og samhørighed.

I min klinik møder jeg både mænd og kvinder, enlige og de der lever i parforhold. Har man en partner, er det vigtigt, at denne deltager i sessionerne. Seksuallivet er en fælles oplevelse, og hvis den ene ikke deltager, er der stor risiko for, at denne vil føle sig tilssidesat, hvis den anden har drøftet seksuallivet med en udenforstående.

Fælles for de personer, der møder op i min klinik, er at der er et stort ønske om at etablere eller genetablere et aktivt seksualliv, trods inkontinens.

Hvordan foregår det

Et forløb hos mig består af samtaleforløb med hjemmeopgaver, som parret/ singlen arbejder med ind imellem sessionerne. Sideløbende kan der startes støttende medicinsk behandling i samråd med egen læge. Det kan være mænd, der samtidig med inkontinens oplever rejsningsproblemer, og som ønsker rejsningsfremmende medicin. Det kan være til kvinder, der efter overgangsalderen oplever tørre slimhinder og dermed smerter ved samleje, og som ønsker at starte en lokal østrogenbehandling.

Det vigtigste i samtaleforløbet er, at begge parter føler sig hørt og respekteret. Det er med til at skabe en åben kommunikation, hvilket er hele omdrejningspunktet i det gode samliv, og dermed seksualiteten.

Viljen er der som oftest

Ofte oplever jeg stor vilje fra begge parter til at ville hinanden, men det er for svært selv at tage hul på problemerne. Her kan jeg være katalysator for at de svære følelser og oplevelser bliver italesat, og parret fortæller ofte, at problemet herefter føles mindre belastende.

Når problemer bliver konkrete og talt igennem, opstår der ofte løsninger af sig selv.

Mange oplever manglende lyst efter at deres inkontinensproblem i realiteten er løst. Det er ikke usædvanligt, at parret i en periode har afstået fra sex og dermed måske undgået berøring og kærtegn. Når seksualiteten lægges på hylden for en periode, bliver det ofte kejtet at give kærtegn igen. Der kan opstå berøringsangst, som det kan være svært at bryde selv.

Her kan jeg udover samtaler med parret, give konkrete øvelser, der løsner op for denne fastlåsthed, så parret på ny genskaber den eftertragtede tætte samhørighed.

HVAD FÅR DU UD AF AT ARBEJDE MED DINE SEKSUELLE PROBLEMER?

Mange par fortæller, at de har fundet nye muligheder for at eksperimentere, så de velkendte sexrutiner ændres og udvides til et mere inspirerende sexliv. Mange beretter, at de efter sexologisk rådgivning, udover at have et bedre sexliv, har fået øget fokus på sensualiteten, et område, de ikke tidligere har lagt vægt på. At de ved at udforske hinandens kroppe på en ny måde har opnået en langt mere tilfredsstillende og nydelsesfuld seksualitet. Og for alle gælder, at de har fået en langt større forståelse og respekt for hinanden, som giver større energi til at løse de problemer, der uværgeligt opstår i et samliv.

HVAD SEKSUALITETEN BETYDER FOR OS?

Styrker parforholdet og giver dynamik.
Forløser indestængte følelser.
Styrker selvværdet.
Forøger intimiteten i parforholdet.
Giver energi og overskud.
Øger livskvaliteten.
Giver en følelse af anerkendelse.
Og meget mere...


KONTAKT

Kirsten Sus Rasmussen
Sexolog (DACS), kontinenssygeplejerske og kropsterapeut (in spe)
Sexologisk Rådgivningsklinik


 info@sexologipraksis.dk
 www.sexologipraksis.dk

Henvendelse på tlf. 40 88 89 89
Jeg glæder mig til at høre fra dig/jer

 

Venlig hilsen 

Sus Rasmussen